top of page

Open Badges + 3D tekenen en ontwerpen

Bijgewerkt op: 5 jun. 2020

Over activiteiten binnen programmalijn 3 kunnen we een aantal vorderingen delen namens Martijn Bos. Martijn is hier de projectleider/ ontwikkelaar en binnen deze programmalijn van het BIM5-project worden ontwikkelingen in het onderwijs en bedrijfsleven aan elkaar gekoppeld. Open Badges is een zeer geschikt instrument om die verbinding inzichtelijk te maken.


Ook wordt er binnen deze programmalijn door verschillende partijen hard gewerkt aan een doorlopende leerlijn met de (werk-)titel Bouwtekenen.


Docenten Lex van de Burgt en Frans Cornelissen zagen in het BIM5-project een kans om hun leerlingen beter voor te bereiden op de arbeidsmarkt en/of een vervolgopleiding. Tot op heden werd er te weinig aandacht besteed aan 3D tekenen en ontwerpen en werd er vanuit het onderwijs nog te veel vanuit het (oude) 2D-denken geredeneerd. Frans en Lex trokken aan de bel tijdens een BIM5-bijeenkomst en inmiddels zijn we de eerste modules aan het vormgeven. Een mooie vorm van co-creatie in en met het onderwijs.

Ook in de 1,5 meter samenleving wordt door gegaan met het ontwikkelen van de nieuwe leerlijn Bouwtekenen. Samen met drie docenten van Het Hooghuis Z/W wordt vorm gegeven aan lessen waardoor leerlingen leren om in 3D te denken en te ontwerpen.Op Het Hooghuis Zuid West gaat de afdeling Bouwen, Wonen en Interieur een drietal Open Badges uitreiken voor de modules Handtekenen, 3D basis met Tinkercad en de badge Basiskennis Sketchup. Bovendien wordt met Trimble (eigenaar van Sketchup) bekeken of zij de uitgever van de Sketchup-badge gaan worden.


167 weergaven
bottom of page