top of page

Gastlessen bij Van Berlo en Cadvisual


Dinsdag 24 september waren de studenten van het AD traject Built Environment van de Avans Academie Associate Degree in ’s-Hertogenbosch, welkom bij het bedrijf Cadvisual in Uden.

Dit bedrijfsbezoek is een van de mooie resultaten die de samenwerking oplevert. Cadvisual die gespecialiseerd is in software voor 4D planning, zette als BIM5 partner, graag haar deuren open voor deze studenten uit het AD traject.De wereld digitaliseert steeds sneller waardoor bouwprocessen en informatie beheer van deze gebouwde wereld doorlopend veranderen, terwijl ook aan thema's als duurzaamheid, veiligheid en betaalbaarheid moet worden voldaan.


Maar (ver)bouwen en beheren is vooral mensenwerk. Dat vraagt doorlopend om duidelijke communicatie op basis van actuele en betrouwbare gegevens. Cadvisual biedt oplossingen om iedereen op het juiste moment over de benodigde (vorm van) gegevens te laten beschikken, zodat iedereen zijn werk in één keer goed kan doen. Het programma Synchro is een krachtige 4D visuele planning tool waarbij de uitvoeringsplanning wordt opgebouwd op basis van 3D (BIM) modellen. Voor elke projectdeelnemer is het zo snel en doorlopend inzichtelijk hoe het bouwproces verloopt en waar er in de uitvoeringsplanning kan worden bijgestuurd.


Naast de workshop over 4D plannen, gaf Hans van Loon, docent bouwkunde bij ROC de Leijgraaf, een workshop over Revit. Modelleren in een BIM (Building Information Model) omgeving is steeds meer relevant en onmisbaar in het ontwerp - en bouwproces. Met BIM modellen kunnen projecten op een integrale manier ontworpen, gedetailleerd en uitgewerkt worden, uitvoering gereed worden gemaakt en ingediend bij instanties voor vergunningen of toetsen. Daarnaast wordt de uitwisseling van informatie verbeterd, fouten worden geminimaliseerd en de projectdocumentatie (tekeningen, uittrekstaten, details, etc. ) worden op een slimme manier gegenereerd.


Modelleren in BIM is werken op een meer duurzame manier. Door virtueel bouwen is het mogelijk om in een vroeg stadium simulaties te doen, kwantiteiten te berekenen en fouten in het ontwerp en uitvoering te ontdekken. Minder fouten betekent ook minder belasting van de omgeving. Processen en kwantitatieve aspecten van de bouw worden ook efficiënter, dus al met al een directe impact op duurzaamheid.


Tussen de middag trakteerde Cadvisual de studenten op heerlijke broodjes van Subway. Al met al een geslaagde dag voor studenten, bedrijf en docent! Maandag 23 september hebben de eerste jaars studenten van de opleiding Smart Building, een bezoek gebracht aan het bedrijf Van Berlo in Veghel. Van Berlo is innovatieve ontwerper en producent van funderingen en hoogwaardige industriële betonvloeren.


Dinsdag 10 december zullen ook 25 Avans studenten van het Associate Degree traject Built Environment een dag bij Van Berlo doorbrengen. Van Berlo zal eenzelfde ochtend voor deze studenten organiseren en daarnaast zullen zij, ook bij Van Berlo, Revit les krijgen van docent Hans van Loon. Dit is ontstaan vanuit de samenwerking tussen het Avans AD traject Built Environment, De Leijgraaf en BIM5.

53 weergaven
bottom of page