top of page

Extra aandacht voor de ontdeklabs

In het stOOOmlab maken leerlingen kennis met moderne technologie en ervaren zij de (toekomstige) toepassingen. Denk hierbij aan VR/AR, programmeren, 3D-ontwerpen-maken-printen, lifescience en biotechnologie, energie en licht. Leerlingen werken samen in groepjes aan korte projecten/opdrachten op een onderzoekende, ontwerpende en ondernemende manier. Leerlingen combineren denken en doen en ervaren hoe leuk en uitdagend techniek en ondernemen is.Het mooie van dit stOOOmlab is dat leerlingen van groep 7/8, Theoretische leerweg-leerlingen van Stadion en mbo-studenten van ROC de Leijgraaf (afdeling Onderwijsassistent + iXperium) in dit lokaal met elkaar en de techniek kennismaken. Twee studenten van het ROC lopen stage vanuit onderwijs en techniek en helpen leerlingen van basisscholen en Stadion bij deze technische kennismaking. Zij assisteren docenten en coachen bij onderzoeken, ontwerpen en ondernemen.

E.e.a. is ontstaan vanuit de visie dat techniek van belang is en zo vroeg mogelijk moet worden aangeboden om nieuwe, toekomstige tech-talenten te ontdekken en hen in hun ontwikkeling te ondersteunen. Na een bezoek aan het lab weten kinderen alles over 3D-printers, programmeren en robots. De tijden veranderen en daar zijn nieuwe vaardigheden voor nodig, wat we ook wel '21st-century skills' noemen.


Vanuit deze programmalijn, die gaat over verbinden, willen we alle bedrijven uitnodigen om aan te haken bij de ontdeklabs voor leerlingen. Kom iets doen met, maak iets voor de leerlingen etc. We nodigen u heel graag uit na te denken wat uw bedrijf hierin kan betekenen en contact daarover met ons op te nemen Hoe kunt u aanhaken, wat kunt u doen? We zoeken naar sponsoring in activiteiten, inhoud en middelen. Als u met ons mee wilt denken en doen, neem dan contact op met Richard van Ommen, directeur van de Talencampus Oss, via r.vanommen@talentencampusoss.nl

14 weergaven
bottom of page