top of page

Derde editie Makers On Tour

De derde editie van Makers On Tour heeft onlangs plaats gevonden. Vond de tweede editie plaats rondom Het Land van ooit, dit keer kwam de opdracht van Henk Ariens Architecten bureau te Oss. De kick-off op dinsdag 8 oktober en de kick-out van 12 november vonden plaats in Dome-X. Zo’n 80 leerlingen van het Maasland College (vmbo-t derde jaar) deden mee.


Technologie geeft ons meer en meer de mogelijkheden om een stad en het leven wat zich daarin afspeelt, te veraangenamen én vergemakkelijken. De opdracht was: Ontwerp een Smart City a.d.h.v. één van de vier opdrachten:


- Op woonniveau: hoe kunnen Smart City technologieën ingezet worden om het leven thuis te vergemakkelijken of verbeteren? Denk aan gezondheid, consumeren, werken en leren.


- Op straatniveau: hoe kunnen Smart City technologieën ingezet worden op straat- en wijkniveau om meer sociale contacten en interactie te krijgen met wijkgenoten?


- Op stadsniveau: hoe kan de gemeente Oss Smart City technologieën inzetten om een duurzame stad te worden?


- Op niveau bedrijfsleven: hoe kunnen werkgevers in Oss gebruik maken van smart technologieën?


Er kwamen hele mooie en goed doordachte plannen voorbij, welke opdrachtgever Henk Ariens Architecten nieuwe inzichten gaf voor de ontwikkeling van een Smart City. Al met al was dit wederom een editie van Makers On Tour waar met tevredenheid van alle partijen op wordt terug gekeken.


Op 26 november is een nieuwe activiteit van start gegaan. Wederom voor 80 leerlingen vmbo-t van het Maasland College. Opdrachtgever dit keer is Heurkens & van Veluw / DUMACO. Omdat er geen volgende editie van Makers On Tour is, gaat de Talentencampus Oss nu zonder Cubiss verder met deze aanpak. Op de kick-out waren 20 groepen die een presentie verzorgden over hun concept.

19 weergaven
bottom of page