top of page

De kweekvijver

Door een tekort aan instroom van technische vakmensen verwacht de bouwsector in twee tot drie jaar een groot tekort aan technisch opgeleide vakmensen te hebben. Het creëren van leerwerkplekken is dus van groot belang om de toekomst van de bouwsector te waarborgen.In samenwerking met De Bouw Werkt, verschillende gemeenten in Noordoost-Brabant, ROC de Leijgraaf, Stichting Werkvloer en verschillende opleidingsbedrijven is BIM5 betrokken bij een nieuw project; De Kweekvijver.


Om antwoord te geven op het tekort aan instroom van technische vakmensen worden in dit project mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt opgeleid binnen de bouw. Zo krijgen o.a. vergunninghouders die vaak een diploma hebben dat niet geldig is in Nederland een eerlijke kans op een leerwerkplek en een betaalde baan.


In het afgelopen jaar zijn ruim 45 vergunninghouders bij verschillende opdrachtgevers begonnen met het Kweekvijver project. Zij hebben een werkplek bij grote opdrachtgevers in de regio en werken aan basiseducatie, waarna een vervolgopleiding op BBL1 niveau wordt gestart.

80 weergaven
bottom of page