top of page

AD Built Environment

Over programmalijn 2, ontwikkeling programmadelen AD Built Enviroment in en met de regio Noordoost Brabant, willen we ook wat zaken delen.


We zijn blij te kunnen melden dat de kartrekker van deze programmalijn, Hans van Loon, per komend schooljaar gedetacheerd wordt bij Avans Academie Built Environment associate degrees. Hij zal daar één dag in de week zijn BIM5 werk voortzetten met het geven van lessen in en met de bedrijvige regio Noordoost Brabant.


Hans van Loon

Daarmee start hij met het inrichten van leerjaar 2 volgens de strategie die we voor leerjaar 1 al volledig op de rit hebben gekregen. Tegelijkertijd stelt Hans het eerstejaars programma bij daar waar nodig. Dit alles natuurlijk in nauw overleg met de docenten vanuit Avans. Hiermee is een eerste verduurzamingsslag gemaakt zoals we die in de verduurzamingsfase van BIM5 als gesubsidieerd project nog vaker zullen gaan maken.


Sowieso zijn, in deze tijd van Corona, de onderlinge banden dusdanig versterkt dat goed onderwijs doorgang kan vinden. Op dit moment kunnen de lessen op locatie niet door gaan en worden deze gegeven via Microsoft Teams. Dit verloop naar wens!


Aan het einde van dit schooljaar krijgen de AD-studenten een certificaat uitgereikt voor de workshops die ze in de regio gevolgd hebben. In een volgende fase wordt onderzocht of dit om te zetten is naar een open badge structuur.
49 weergaven
bottom of page