BIM samen slim bouwen:

Fysiek en virtueel expertisecentrum

BIM is bijna twee jaar operationeel. Veel zaken zijn al in gang gezet. Op alle vijf de programmalijnen zijn mooie resultaten zichtbaar. Voor alle lijnen moet bedacht worden hoe de ontwikkelde bewegingen verduurzaamd kunnen worden tot activiteiten die er toe leiden dat de Noordoost-brabantse bouwsector aantrekkelijk is en blijft in de toekomst. BIM5 stuurt daartoe op een gezamenlijke verantwoordelijkheid en concludeert dat als we de huidige synergie verder willen borgen we een expertisecentrum als vehikel nodig hebben.

Hoe we dat gestalte kunnen geven is natuurlijk de vraag. Welke partners zouden daarin mee willen? Wat betekent dat voor de authenticiteit/autonomie van de partners. Welke onderdeel van het verdienmodel van de  partners past hier in ? Veel vragen….

In overleg met de stuurgroep en de raad van Advies van BIM5 gaat daarom een studiegroep aan de slag met het uitwerken van een haalbaarheidsstudie voor het oprichten van een expertisecentrum “Samen slim bouwen”. De intentie is om zowel een virtuele (digitale) omgeving als een fysieke omgeving op te richten in samenwerking met regionale, provinciale en landelijke partners. De haalbaarheidsstudie is een eerste fase in het uitwerken van een businesscase om te weten te komen of we meer doen dan dromen. De vraag die centraal staat is:
 

Hoe organiseren we het samen tot een expertisecentrum komen? Een centrum waar vmbo, mbo, hbo, gemeente, provincie en (toeleverende) bedrijven samen onderwijs gestalte geven, samen hun innovaties in de bouwsector laten zien en mensen boeien om in de bouwsector te komen en blijven werken?

 

De studiegroep is opgebouwd uit een afvaardiging van de Leijgraaf, Gemeente Oss, Kracht van Oss, BIM5 en de provincie Noord-Brabant en wordt geleid door Emile Quanjel, voormalig lector Bouw en Infra Avans Hogescholen.